How To Pay

ชำระเงินด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร มีขั้นตอนดังนี้

1. ดูเลขบัญชีธนาคารที่คุณต้องการโอนเงิน

ธนาคาร

สาขา

เลขบัญชี

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

ธ.กรุงเทพ

ธ.ไทยพาณิชย์

ธ.กสิกรไทย

ธ.กรุงไทย

ธ.กรุงศรี

เจ้าพรหมอยุธยา

อยุธยา

สระบุรี

หนองแซง สระบุรี

เซ็นทรัลลาดพร้าว

478-4-19021-9

575-444827-5

139-2-49907-1

132-0-11513-6

424-1-43237-8

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

ออมทรัพย์

ภูริชญา หล้าสิม

ภูริชญา หล้าสิม

ภูริชญา หล้าสิม

ภูริชญา หล้าสิม

ภูริชญา หล้าสิม

2. โอนเงินผ่านธนาคารมายังเลขบัญชีที่คุณเลือก

คุณสามารถโอนเงินผ่านธนาคารในทางเลือกที่คุณสะดวก ไม่ว่าจะเป็น การโอนผ่านตู้ ATM , โอนผ่านธนาคาร , หรือ ใช้บริการ internet-banking ของแต่ละธนาคาร (วิธีการอาจแตกต่างกันในแต่ละธนาคาร)

*เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ควรชำระเงินโดยให้มีเศษทศนิยม และควรเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ด้วย

3. แจ้งชำระเงิน

คุณสามารถแจ้งชำระเงินได้ 2 วิธีคือ
1. แจ้งชำระเงินผ่านหน้าเว็บ แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน (*แนะนำวิธีนี้ เนื่องจากระบบจะสามารถทำรายการได้ทันที)
2. แจ้งเข้ามาทางช่องทางต่างๆ (โทรศัพท์ หรืออีเมล์) ดูรายละเอียดที่หน้า Contact Us

*กรุณาตรวจสอบข้อมูล ธนาคาร , วัน/เวลาโอน และ จำนวนเงิน ให้ถูกต้องขณะแจ้งชำระเงิน

ชื่อบัญชี : ภูริชญา หล้าสิม

Copyright 2015 © Richly Beauty All rights reserved   Phurichaya82@gmail.com   089-777-9735